גרירת משכנתא

גרירת משכנתא


ב- גרירת משכנתא משתמשים במצב שבו מבקש הלווה להחליף את הנכס המשועבד לבנק בנכס אחר.

תהליך זה יתבקש כאשר הלווה מוכר את דירתו הישנה המשועבדת לבנק מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת, אלא מעבירה לדירה החדשה.

לאחר שתקבלו אישור מהבנק, יבוטל השעבוד הקיים על הנכס הישן וירשם שוב על הנכס החדש.

על פי הנהלים למתן הלוואות לדיור, הבנק יקבל בקשה כזו מצד הלווה לשעבד נכס חלופי במקום הנכס המשועבד ולא יתנה את הגרירה בשינוי תנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות סבירות שהלווה ידע עליהם מראש. ולכן במקרה של גרירה, תנאי הלוואה ישארו ללא שינוי, למעט בהלוואות זכאות שתלויות בנהלים משרד הבינוי והשיכון שייתכן שיהיה צורך בשינוי תנאי הלוואה.

איך מתבצעת בפועל גרירת משכנתא ?

התהליך של גרירת משכנתא דומה מאוד לתהליך לקיחת הלוואה חדשה – מגישים את הבקשה, מצרפים את המסמכים הנלווים הקשורים אליכם ואל הנכס כגון טאבו, חוזה רכישה וכו’.

לאחר מכן הבנק בודק את בקשתכם ומאשר אותה. אם יש צורך מתבצעים תהליכים נוספים, כמו למשל ביצוע הערכת שמאי על הנכס החדש, ובסופו של דבר הגרירה מבוצעת והשיעבוד מועבר לדירה החדשה.

על מנת לבצע גרירת משכנתא תידרשו להמציא את המסמכים הבאים:

  • » חוזה מכירת הנכס המקורי
  • » חוזה קנייה של הדירה החדשה
  • » חתימת הערבים על חוזה הגרירה
  • » אישור מעמד משפטי של הנכס שהנכם מעוניינים לרכוש
  • » נדרש לחתום על חוזה הלוואה חדש מול הבנק

יועץ משכנתאות מוסמך של חברת OFC יוכל לסייע לכם בתכנון נכון, פשוט וחסכוני של רכיבי המשכנתא, הריביות השונותההון העצמי וכמובן גם ב: גרירת המשכנתא !

השאירו פרטים והתחילו לחסוך!