משכנתא הסבר

משכנתא הסבר

משכנתא הסבר

שיעבוד של נכס מקרקעין שנעשה על ידי בעל הזכויות במקרקעין לטובת הבנק, כבטוחה לקבלת הלוואה.

השעבוד נרשם על ידי הרשם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). מכאן גם השימוש הנפוץ במילה משכנתא כתחליף להלוואה מבנק, הכרוכה בשעבוד נכס מקרקעין כבטוחה.

משכנתא היא תחליף שני להלוואה בסכומים גבוהים המצריכה שיעבוד.

אזרחים מהשורה אינם יכולים לשלם על נכס שהם רוכשים מכספיהם הפרטיים ואי לכך הם נוטלים מימון מבנק למשכנאות.

הבנק הוא המלווה והמשעבד ועמו עושים את כל תהליך המשכנתא.

ליווי של יועץ משכנתאות בפניה אל הבנק יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים.

המשכנתא כמובן היא רכישת של הנכס בסופו של עניין ע"י הבנק עד שאנו כלקוחות נחזיר את הכסף שהבנק נתן לנו בתחילת העסקה בתוספת ריבית והצמדה.

בסיום תשלום המשכנתא יעבור הנכס לרשותנו הבלעדית והבנק יסיר את השעבוד.
המשך ל - תהליך לקיחת משכנתא

המשיכו להתייעץ בעניין משכנתא אצל יועץ משכנתאות 

 

משכנתא הסבר