לוח שפיצר

לוח שפיצר

לוח שפיצר הוא הדרך הנפוצה ביותר להחזיר משכנתא. הוא קובע איך תחושב ההלוואה שלכם: מה יהיה ההחזר החודשי ואיזה חלק ממנו ילך לטובת הקרן ואיזה חלק ילך לטובת הריבית, ומה היתרה שנשארה לפירעון. בתחילת ההחזר מחזירים יותר מהריבית ונתח קטן יותר מהקרן .החלק היחסי של הקרן בתשלום החודשי גדל מדי חודש, ואילו החלק היחסי של הריבית קטן.

ככל שהקרן פוחתת גם תשלום הריבית יקטן עד שבמחצית ההלוואה המצב מתהפך והחלק העיקרי מתוך ההחזר החודשי הוא הקרן.

האופציה השנייה היא לוח קרן שווה- בכל אחד מהתשלומים החודשיים יש תשלום קבוע על חשבון הקרן ותשלום הריבית פוחת.

זה נובע מכך שככל שהקרן קטנה יותר, כך התשלום עבור הריבית יקטן בהתאמה ולפיכך התשלומים החודשיים הולכים ופוחתים.

הקרן פוחתת מהר יותר, מורידה את התשלום בטווח הארוך ומפחיתה את הריבית שאתם משלמים בסופו של דבר.

ההבדל העיקר בין שתי הלוחות הוא בהחזר החודשי בזמן נתון.

כלומר, לפי לוח שפיצר ההחזר החודשי בהתחלה הוא נמוך יותר מאשר בלוח הקרן השווה ששם ההחזר החודשי יהיה גבוה יותר כאשר לקראת האמצע ההחזרים משתווים.

הבדל נוסף הוא באופן תשלומי הריבית-בלוח שפיצר התשלום על הריבית הוא גבוה יותר כי מחזירים את הקרן פחות מהר.

לעומת זאת בלוח קרן שווה אמנם משלמים יותר בחודשים הראשונים אבל התשלום הזה מוריד מהקרן ולא מהריבית וכך בגלל שיש פחות קרן תשלומי הריבית יקטנו.

יועץ משכנתאות מוסמך של חברת OFC יוכל לעזור לכם בתכנון נכון של רכיבי המשכנתא, הריביות השונות וההון העצמי שלכם!

השאירו פרטים והתחילו לחסוך!