מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן


מדובר במדד שמשקף בכמה עלו או ירדו המחירים בשנה החולפת. ישנו סל קניות ישראלית שמוגדר מראש כמו פירות וירקות, מכשירי חשמל, שכר דירה וכו’. במידה והמדד לצרכן עולה זה אומר שהמחיר של סל קניות ישראלית ממוצעת עולה, כלומר עולה לנו יותר מבחודש הקודם. לטבלת המדדים- אתר בנק ישראל.

מדד המחירים לצרכן – שימושים מרכזיים:

»משמש למדד של תשלומים בנושא הלוואות, משכנתאות, אגרות חוב, ודמי מזונות.

המדד לצרכן בא לידי ביטוי בין היתר במסלול ריבית קבועה למדד, כאשר מי שלוקח מסלול זה אמנם לא יהיה תלוי בגובה הריבית במשק, אך יהיה תלוי בירידה ובעלייה החודשית של מדד המחירים לצרכן.

»בסיס לחישובים של תוספת יוקר- מדובר בתשלום שמקבלים שכירים כפיצוי לעלייה ביוקר המחייה.

»אמצעי למעקב אחר ההתפתחויות במשק.

»באופן כללי עלייה במדד המחירים לצרכן פירושה אינפלציה וירידה במדד פירושה דפלציה.

יועץ משכנתאות מוסמך של חברת OFC יוכל לעזור לכם בתכנון נכון של רכיבי המשכנתא, הריביות השונות, הפרמטרים השונים ועוד!

השאירו פרטים והתחילו לחסוך!