משכנתא לבניה עצמית

משכנתא לבניה עצמית

משכנתא לבניה עצמית

משכנתא לבנייה עצמית היא לקיחת משכנתא לשם בנייה עצמית וכל הסיכונים הכרוכים בכך, עסקה מורכבת שלא מתאימה לכל אחד. רוב אנשים בשנים האחרונות מעדיפים לקנות דרך קבלנים דבר המייקר את ערך הנכס עקב תוספת "המחיר היזמי" אותו הקבלן לוקח.
יש לאתר קרקע בעלת היתר בנייה, לערוך תכנית עם אדריכל מנוסה עבור הנכס ולהגיש אותה לעירייה או המועצה המקומית לאישור.
יש לעיתים לשלם אגרות פיתוח והיטל השבחה שצריכים לקחת בחשבון.
במידה ותבקשו מהבנק מימון לבנייה עצמית, התשלומים עבור הבנייה ישולמו לפי קצב התקדמות הבנייה.
בעת חריגה מהתכנון הראשוני יש להיערך בהתאם מראש כדי לא להגיע למימון מקסימאלי דבר אשר יוכל להביא לעצירת הפרויקט.  המשך ייעוץ משכנתא לבנייה עצמית והסברים מפורטים יותר פנו לנציגנו:

  

סוגי הלוואות

מחשבון משכנתא