משכנתא כללי

סוגי הלוואות

סוגי משכנתאות

סוגי הלוואות שקיימות כיום

סוגי הלוואות רבים קיימים היום בשוק, ריכזנו כאן עוברכם את סוגי ההלוואות ומשמעותן:

  • הלוואה צמודת מדד –  הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן היא כאשר הריבית החודשית  או השנתית של ההלוואה קבועה, אך אליה מתווסף מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי 15  לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומורה על שינוי המחירים בשוק בחודש שקדם לפרסומו.

 

  • הלוואה בריבית קבועה (במסלול קבוע ריבית) – ריבית הבסיס שנקבעה להלוואה לא  צמודה למדד, ואותה ריבית בתוספת ההחזר החודשי של הלווה לא ישתנו בשל התייקרות המדד.

 

  • הלוואה בריבית משתנה:  הלוואה בריבית משתנה צמודה למדד היא ריבית קבועה לתקופה הראשונה בלבד ומשתנה בנקודות זמן (תחנות) שנקבעו מראש, בדרך כלל מדובר על פרקי זמן של שנה, שנתיים, או חמש שנים לאחר נטילת ההלוואה. השינוי בריבית בכל תחנה ותחנה נעשה לפי פרמטר המכונה עוגן, כגון שיעור הריבית הממוצע שמפרסם בנק ישראל, או עלות גיוס, או עוגן אג”ח. כל עוגן ועוגן שונה בין בנק לבנק.

 

  • הלוואה צמוד לפריים – הפריים הינו  מחיר הכסף שנקבע ע”י בנק ישראל. הפריים מורכב מריבית בנק ישראל ובתופסת אחוז וחצי . הגוף המממן קובע את הריבית אותה הוא רוצה בתוספת מרווח מהפריים. לרוב בהלוואות המרווח הוא תוספת לריבית הפריים וככל שהפריים יותר נמוך כך התוספת יותר גדולה. אבל כאשר אנו רוצים להשקיע כסף בבנק המצב הוא הפוך שכן אנו מקבלים בריבית שקלית מרווח שלילי מהפריים מה שמוזיל את התשואה שלנו בפיקדון.

 

  • תקופת גישור (גרייס) – גרייס הינה פעולה על הלוואה מה שמכונה באנגלית “תקופת חסד” כלומר – בגרייס הלווה משלם במשך תקופה שנקבעת מראש ובאישור הבנק כמובן רק את הריבית. הקרן של ההלוואה נשארת סטטית מאחר והלווה לא “נוגס” בה  לתקופה שנקבעה. במידה והלווה לקח הלוואה של 100,000 שקלים בריבית של 10% לשנה, הוא ישלם לקופת הגישור את הריבית בלבד, אשר תעמוד על 830 שקלים (ה- 100,000 שקלים לא יקטנו). כל לווה ולווה יכול להחליט לפי סוג העסקה אותה הוא עושה ולפי ייעוד הכסף  לאיזה תקופת גישור הוא מעוניין בגרייס בין אם זה לחודשיים עד שלושה, שנה, שנתיים או כל משך זמן אחר אותו יחפוץ אך כאמור באישור הגוף המממן.

 

  • שפיצר –שפיצר הינו לוח סילוקין  אשר מהווה ברירת המחדל בכל ההלוואות של הבנקים  מאחר והוא לוח סילוקין איתו לרוב עובד הבנק בו הלווה משלם את החלק הארי של ההלוואה כבר בהתחלה ואת מרכיב הקרן בסוף.

 

  •  הלוואת בלון (גרייס לקרן) – הלוואת בלון הינה הלוואה  אשר מפרידה לחלוטין בין החזר קרן ההלוואה לתשלומים הנלווים ומאפשרת ללווה לשלם במהלך תקופת ההלוואה את הריבית וההצמדה בלבד. תשלום הקרן מתבצע בתשלום חד פעמי או בשני תשלומים בסוף התקופה. הלווה יכול להתחיל בהחזר הקרן במהלך תקופת ההלוואה, אולם בכל מקרה עליו להחזיר את יתרת הסכום עם תום התקופה. הלוואה זו מכונה גם הלוואת גישור, והיא ניתנת כשהלקוח עומד לקבל סכום כסף במועד ידוע מראש כמובן בבדיקת מקדימה של הבנק כגון  קרן השתלמות האמורה להיפדות. גם פה בהלוואת גישור ניתן ללווה האופציה לבחור בין מסלולי ריבית שונים, למשל הצמדה למדד, הלוואה צמודה לפריים וכו.

 

  • הלוואת בולט (גרייס חלקי) –  באופציית הלוואת גרייס חלקי ישנה אפשרות ללווה לדחות את החזר קרן ההלוואה עד לסוף תקופת הלוואת הבולט. במהלך תקופת הלוואת הבולט על לווה ההלוואה האחריות הכבירה לעמוד בתשלומי ריבית והצמדה בלבד, כאשר קרן  ההלוואה תוחזר לגוף המממן בתשלום אחד (ובמקרים נדירים בשניים), עם סיום תקופת הלוואת הבולט. הלוואה זו מאפשרת לאנשים שלא יכולים להתחייב להחזרים קבועים גבוהים בהווה, אולם בעתיד יכנס להם  סכום כסף גדול, לקחת הלוואת בולט בכל זאת. דוגמה טובה להלוואת בולט היא ברכישת בית חדש כאשר החלק הגדול של התשלום יושלם עם מכירת הבית הישן.

בהתלבטות בין סוגי הלוואות כדאי להיעזר ביועץ מומחה שיפשט לכם את התהליך, יחסוך לכם הרבה כסף, וזמן יקר