הסבר: ניתן להכניס לשדות מספרים ונקודה עשרונית בלבד

זהו הסכום שיירד לכם בכל חודש מחשבון הבנק והוא כולל את הקרן + הריבית.